Työstimme strategiaa yhdessä henkilöstömme kanssa

Lahden Taloilla panostetaan henkilöstön hyvinvointiin – työhyvinvointia kartoitetaan aktiivisesti kyselyillä ja viime vuonna henkilöstö pääsi myös mukaan kehittämään yhtiön strategiaa.

Lahden Talot päätti viime vuonna osallistuttaa henkilöstönsä syvällisesti strategiatyöhön. Henkilöstö pääsi työryhmissä käsittelemään johtoryhmän linjaamia strategiateemoja ja antamaan oman panoksensa strategiatyöhön. Työryhmät pohtivat esimerkiksi kilpailuetuja, erottautumistekijöitä ja asukaskokemusta. 

Lahden Talojen strategian keskeisenä tavoitteena on asukaskokemuksen parantaminen ja asiakasarvon luominen. Asukaslähtöistä kiinteistökannan kehittämistä onkin viime vuonna jatkettu rakentamalla uutta, perusparantamalla olemassa olevaa kantaa ja realisoimalla poistettavaa kantaa.

Henkilöstö on Lahden Taloilla osallistunut strategiatyöhön jo useamman vuoden ajan. Lahden Talojen toimitusjohtaja Jukka Anttonen pitää tärkeänä, että henkilöstö pääsee osallistumaan strategiaprosessiin. Lahden Talojen työntekijät toivat strategiaan käytännön näkökulmia ja yksityiskohtaista tietoa valituista teemoista. 


”Strategia antaa puitteet koko henkilöstön arjen tekemiselle. Sitoutumisen ja motivaation kannalta on hyvin tärkeää, että henkilöstö kokee, että he ovat päässeet vaikuttamaan omaa työtään ohjaavan strategian luomiseen”

Lahden Talojen toimitusjohtaja, Jukka Anttonen


Työhyvinvointi on yksi Lahden Talojen arvoista. Henkilöstön hyvinvointia kartoitetaan Lahden Taloilla kuukausittain Henkilöstösyke-kyselyllä ja laajemmalla työhyvinvointikyselyllä joka toinen vuosi. Syksyllä 2022 toteutetun työhyvinvointikyselyn tulokset osoittavat, että kehitystä on tapahtunut lähes kaikilla osa-alueilla. Avun saaminen ja antaminen, tiedon jakaminen sekä lupausten pitäminen koettiin työyhteisössä erityisen hyvin toimiviksi asioiksi. Henkilöstötutkimuksen tuloksia avataan laajemmin Lahden Talojen vuoden 2022 vastuullisuusraportissa. 


Hyviä työelämäkokemuksia kesätyöntekijöillemme

Henkilöstötutkimuksen tulokset osoittavat, että erilaisissa työsuhteissa Lahden Taloilla työskentelevien työntekijöiden koetaan olevan yhdenvertaisessa asemassa työyhteisössä. Esimerkiksi kesätyöntekijät ovat tärkeä osa työyhteisöä ja Lahden Talot haluaa tarjota kaikille kesätyöntekijöilleen hyvän työelämäkokemuksen. Siksi Lahden Taloilla panostetaan etenkin perehdytykseen. Kesätyöntekijät pääsevät työskentelemään vakituisen työntekijän ohjauksessa ja vastuullisia työtehtäviä annetaan sopivasti tiedon sekä taitojen karttuessa. 

Kesällä 2022 Lahden Talot osallistui Oikotien Vastuullinen kesätyönantaja -kisaan, jossa kesätyöntekijät pääsivät vastaamaan kyselyyn ja pisteyttämään työnantajia. Lahden Talot sijoittui Vastuullinen kesätyönantaja -kilpailussa neljänneksi. Parhaat pisteet kertyivät perehdytyksestä, jossa Lahden Talot sijoittui toiseksi. Yleinen tyytyväisyys työnantajaa ja kesätyötä kohtaan sai myös kiitosta ja Lahden Talot sijoittui kyseisessä kategoriassa kolmanneksi.

– Meillä kesätyöntekijöiltä ei vaadita aiempaa kokemusta alasta. Kattavalla perehdytyksellä varmistamme, että kesätyöntekijä pääsee työtehtäviin hyvin kiinni. Lisäksi vakituinen työntekijämme tukee kesätyöntekijää ja varmistaa, ettei tämä jää yksin, sanoo Lahden Talojen HR-assistentti Essi Murto.

Lue vuoden 2022 vastuullisuusraportistamme, miten meillä tehdään kesätyökokemuksesta mahdollisimman hyvä.

36
lahdentalolaiset

366
oma henkilöstö ja
yhteistyökumppanit
13
kesätyöntekijät