”Vakaa talouskehityksemme mahdollisti investoinnit ja kehitystoimenpiteet haastavassa toimintaympäristössä”

Saimme tehtyä kaikki suunnitellut investoinnit ja kehitystoimenpiteemme vuoden 2022 aikana suurista ennakoimattomista haasteista huolimatta. Vuoteemme sisältyi muun muassa uudiskohteita ja ympäristövastuullisempaa rakentamista, perusparannuksia sekä asukaskokemuksen ja turvallisen asumisen kehittämistä.

Lahti-konsernin tavoitteiden mukaisesti Lahden Talot -konsernimme on jatkanut vuonna 2022 tervettä sekä pitkäjänteistä ja ennustettavaa taloudenpitoa ja kannattavuutta. Vakaa talouskehityksemme on mahdollistanut suunniteltujen investointien ja kehitystoimenpiteiden täysimääräisen läpiviennin vuonna 2022. Tilikauden tulokset olivat sekä konsernimme että yksittäisten konserniyhtiöidemme osalta budjetoidun mukaiset, osin sen ylittävä.

”Jatkoimme yhtiön strategiaan perustuvaa toiminnan uudistamista, jonka keskeisenä tavoitteena on asukaskokemuksen parantaminen ja asiakasarvon luominen.”


Jatkoimme yhtiön strategiaan perustuvaa toiminnan uudistamista, jonka keskeisenä tavoitteena on asukaskokemuksen parantaminen ja asiakasarvon luominen. Jatkoimme vahvaa asukaslähtöistä kiinteistökantamme kehittämistä rakentamalla uutta, perusparantamalla olemassa olevaa kantaamme sekä realisoinneilla.


Vahvistimme ja kehitimme turvallista asumista

Ukrainan sota, korkojen voimakas nousu, kustannus- ja inflaatiokehitys, energiakysymykset sekä tavaroiden ja palvelujen saatavuus leimasivat merkittävästi meidänkin vuottamme. Haastava maailmantilanne vaati myös meiltä Lahden Taloilta tilanteisiin sopeutumista. Vuosi toi palveluntuottajakumppaneillemmekin ylimääräisiä kustannuspaineita. Pyrimme aktiivisen keskustelun ja joustavien ratkaisujen avulla osaltaan auttamaan sekä turvaamaan palveluntuottajakumppaneidemme toiminnan jatkuvuutta.

Turvallisen asumisen vahvistaminen ja kehittäminen näkyivät vahvasti vuonna 2022, ja teimmekin useita konkreettisia tekoja turvallisen asumisen eteen. Varautumissuunnittelulla, riskienhallinnalla, määräaikaistarkastuksilla, koulutuksella sekä aktiivisella tiedottamisella varauduimme mahdollisiin turvallisuusuhkiin. Jaoimme 2 000 patteriradiota Lahden Talojen koteihin, jotta asukkaamme voisivat seurata viranomaistiedotteita mahdollisten sähkökatkojen aikana. Lahden Taloilla turvallista asumista vahvistetaan jatkuvalla kehitystyöllä.

Panostimme ympäristövastuullisempaan rakentamiseen

Vuonna 2022 jatkoimme energiatehokasta ja hyvään laatutasoon tähtäävää uudisrakentamista. Kaikki uudet hankkeemme suunniteltiin ja toteutettiin energialuokka A:ssa. Valmistuneiden uustuotantokohteidemme myötä kasvatimme myös oman sähköntuotannon määrää ja aurinkovoimaloita on nyt yhteensä 14.  

”Ensimmäisen puukerrostalon rakentaminen oli kokonaan uusi aluevaltauksemme uudiskohderakentamisessa.”


Ensimmäisen puukerrostalon rakentaminen oli kokonaan uusi aluevaltauksemme uudiskohderakentamisessa. Se tukee strategiamme mukaista ympäristövastuullisuuden ja vähähiilisyyden huomioimista. Uudiskohteemme tukevat myös Lahden kaupungin tavoitetta rakennetun kaupunkiympäristön monimuotoisuuden ja ilmeikkyyden osalta.

Svinhufvudinkatu 11:n puukerrostalomme valmistui suunnitelman mukaisesti lokakuussa 2022. Puu pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä, sillä se on raaka-aineena uusiutuvaa ja sitoo hiiltä itseensä. Lisäksi puu on helposti kierrätettävissä. Svinhufvudinkatu 11 on opiskelijakohde, joka tarjoaa 55 mukavan kokoista yksiötä aivan keskustan, Lahden keskustakampuksen ja Vesijärven läheisyydessä.

Uudet kerrostalot, Jaksonkatu 3 ja 5, valmistuivat aikataulun mukaisesti marraskuussa 2022. Jaksonkadun kohteissa hyödynsimme ensimmäistä kertaa näyttävää ympäristötaidetta muun muassa kiinteistöjen julkisivuissa. Uudiskohteemme vastasivat kaikilta osin kysyntään. Laadukkaat kodit kohtuullisella hinnalla ja hyvällä sijainnilla vetävät asukkaita puoleensa myös Lahden ulkopuolelta. Kaikki uudiskohteemme kodit vuokrattiin nopeasti. Matkakeskuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Jaksonkadun 108 kotia ovat esimerkiksi työn vuoksi matkustavien suosiossa.

Strategiaamme sisältyy lisäksi olemassa olevan asuntokannan perusparantamista. Metsolankatu 4:n perusparannus valmistui suunnitelmien mukaan joulukuussa – modernisoimme asunnot sisäpuolelta tähän päivään sopiviksi, lähes uudistuotannon tasolle. Perusparannuksessa kohteeseen uusittiin vesikatto, ikkunat, parvekelasitukset ja -kaiteet sekä tehtiin kiinteistöön kokonaisvaltainen ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen. Nyt jokaisessa asunnossa on huoneistokohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.

Lahden Talot -konsernin valmistuneiden investointien kokonaisarvo viime vuonna oli 29,4 miljoonaa euroa.Olemme vastuullinen vuokranantaja

Meillä Lahden Taloilla on tehty pitkäjänteisesti töitä vastuullisuuden eteen ja se on myös yksi yhtiömme toimintaa ohjaavista arvoista. Vastuullisuustyössämme panostamme erityisesti asiakastyytyväisyyteen, asumisen päästöjen vähentämiseen, henkilöstön kouluttautumiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä paikallisen työllisyyden tukemiseen.


”Vastuullisuustyössämme panostamme erityisesti asiakastyytyväisyyteen, asumisen päästöjen vähentämiseen, henkilöstön kouluttautumiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä paikallisen työllisyyden tukemiseen. ”Vuonna 2022 aloimme työstää ensimmäistä vastuullisuusraporttiamme, jotta muun muassa asukkaillamme ja muilla sidosryhmillämme olisi mahdollisuus saada vaikutuksistamme aiempaa helpommin ja kattavammin tietoa. Keväällä 2023 julkaistussa raportissa kerromme laajasti yhtiömme vaikutuksia sosiaalisen, ympäristön ja taloudellisen vastuun osalta. Raportti on tehty GRI-standardien mukaisesti. Jatkossa julkaisemme vastuullisuusraportin joka vuosi.

Vuoden aikana kokonaishiilidioksidipäästömme pienenivät edelleen merkittävästi, noin 1 274 tonnia eli 38 prosenttia vuoden aikana. Suurin vaikutus päästöjemme pienentymiseen on ollut vihreällä lämmöllä. Myös lämmityksen säätöihin olemme tehneet tarkennuksia koko ajan.

Veden kulutus kääntyi laskuun, jossa merkittävä tekijä on ollut pandemiasta johtuvien rajoitusten poistuminen alkuvuodesta ja siten etätyön väheneminen. Sekajätteen vertailuluvun positiivinen kehitys jatkui edelleen. Vuoden 2021 lopun tulos 15,8 litraa per henkilö per viikko laski vuoden 2022 aikana tasolle 15,5. Vertailuluku on pienentynyt vuonna 2014 aloitetun mittaamisen jälkeen noin 48 prosenttia. Jatkoimme yhteistyötä Lahden hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskuksen kanssa rakentamisen vähähiilisyyden edistämiseksi.

Kannustimme viime vuonnakin asukkaitamme osallistumaan aktiivisesti ilmastotalkoisiin. Lisäksi kysyimme asukkailtamme MiniMointi-vinkkejä energian- ja vedenkulutuksen vähentämiseen. Hyvät vinkit MiniMointiin löytyvät nyt Lahden Talojen verkkosivuilta.

Jatkoimme asumisneuvontapalveluiden tuottamista yhdessä Lahden kaupungin kanssa rahoittamalla puolet palvelun kustannuksista. Palvelu on suunnattu kaikille lahtelaisille ja sen kautta asukkaillammekin on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa asumiseen sekä muun muassa vuokranmaksuun liittyvissä asioissa.

Lahden Talojen koteja suositellaan

Strategiamme mukainen asukaskokemuksen parantaminen ja asiakasarvon luominen tuottivat hyviä tuloksia − NPS-lukumme kehittyi positiivisesti ja asukaspysyvyys parani. Laadukkaiden, järkevän hintaisten ja turvallisten kotien tarjoaminen on osoittautunut onnistuneeksi valinnaksi, josta osoituksena on yhtiön käyttöasteen hyvä kehitys tilikauden aikana.

Parempaa asukaskokemusta kehitimme myös it-järjestelmiemme uudistamisella. Vuonna 2021 käynnistynyt yhtiömme mittava investointi toiminnanohjausjärjestelmän uudistamiseen eteni täysipainoisesti vuonna 2022. Muita it-kehityshankkeita oli muun muassa henkilöstö- ja taloushallinnon järjestelmissä, asukkaillemme tarkoitetun sähköisen asukaskanavan jatkokehityksessä sekä yhtiön verkkosivujen uudistamisessa. Viime vuonna toteutettiin myös CC-asiakashallintajärjestelmähankkeen kilpailutus. Kaikilla it-kehitystoimenpiteillämme tavoittelemme asukkaillemme yhä helpompaa asiointia sekä sujuvampia prosesseja.

Tuotamme hyvää Lahteen

Olemme paikallisilla hankinnoillamme tukeneet Lahden alueen yritysten innovaatioita sekä edistäneet niiden markkinoille pääsyä ja kilpailukykyä. Yhtiömme hankinnat ovat kohdentuneet vuonna 2022 alueen yrityksiin merkittävässä määrin. Esimerkkeinä paikallisen yhteistyön toimialoista ovat: kiinteistöhuolto, rakentaminen, it-palvelut, rahoituspalvelut, ravitsemuspalvelut, kuljetuspalvelut sekä suunnittelu- ja arkkitehtipalvelut.

Meitä lahdentalolaisia on 36. Lahden Talot -konsernimme yhteistyökumppanit työllistivät vuonna 2022 Lahden Talojen tehtävissä 330 henkilöä.

Työllistimme vuonna 2022 harjoittelijoita sekä kausi-/kesätyöntekijöitä yhteensä 13. Määrä on 85 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2021, ja panostimmekin merkittävästi hyvään perehdytykseen. Uskon, että meillä Lahden Taloilla onnistuttiin antamaan hyvää ja arvokasta työelämäkokemusta, sillä menestyimme myös Oikotien vastuullinen kesätyönantaja -kisassa.

Kiitän Lahden Talojen asukkaita, henkilökuntaa, yhteistyökumppaneita sekä sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä vuonna 2022. Onnistunut yhteistyö luo hyvän pohjan yhtiön kehittämiselle myös jatkossa.Toimitusjohtaja
Jukka Anttonen