Raportoimme laajasti vastuullisuustoimistamme

Lahden Talojen ensimmäisessä vastuullisuusraportissa raportoidaan yhtiön vaikutuksia sosiaalisen, ympäristön ja taloudellisen vastuun osalta. Lahden Taloilla on tehty pitkäjänteisesti töitä vastuullisuuden eteen ja se on myös yksi yhtiön toimintaa ohjaavista arvoista.

Vastuullisuus on jo pitkään ollut luonnollinen osa Lahden Talojen kaikkea toimintaa. Lahden Taloilla on tehty pitkäjänteisesti töitä vastuullisuuden eteen esimerkiksi remontoimalla kiinteistöjä ja parantamalla niiden energiatehokkuutta. Lisäksi Lahden Taloilla etsitään jatkuvasti uusia ekologisia tapoja rakentaa. Tänä vuonna Lahden Talot teki uuden aluevaltauksen ja rakennutti Lahden ensimmäisen puurakenteisen kerrostalon.

Lahden Talot julkaisee tänä vuonna ensimmäisen vastuullisuusraporttinsa, jossa raportoidaan vaikutuksia sosiaalisen, ympäristön ja taloudellisen vastuun osalta. Jatkossa vastuullisuusraportti julkaistaan joka vuosi. Raportti toteutettiin verkkoversiona. Lahden Talojen tavoitteena on, että tiedot yhtiön vastuullisuustyöstä ovat jatkossa helposti ja luotettavasti saatavilla.

Tästä pääset lukemaan vastuullisuusraporttiamme vuodelta 2022.

Kuvassa ympäristötiimi, joka valmisteli vastuullisuustyön raportointia, vasemmalta Atte Launiala, Elina Rantanen, Mari Barker ja Jaana Viinikainen.


LAHDEN TALOJEN ARVOT

ASUKASTYYTYVÄISYYS
VASTUULLISUUS
TYÖHYVINVOINTI
TULOKSELLISUUS

Kaikkea Lahden Talojen toimintaa ohjaavat yhdessä laaditut arvot, joita ovat asukastyytyväisyys, vastuullisuus, työhyvinvointi ja tuloksellisuus. Vastuullisuusraportissa avataan, millaisia toimenpiteitä Lahden Talot tekee, jotta arvot näkyisivät kaikessa toiminnassa. 

– Vastuullisuus on tärkeä arvo, joka on läsnä kaikessa työssämme ja ohjaa tekemistämme. Vastuullisuustyössämme panostamme erityisesti asiakastyytyväisyyteen, asumisen päästöjen vähentämiseen, henkilöstön kouluttautumiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä paikallisen työllisyyden tukemiseen, sanoo Lahden Talojen ympäristöpäällikkö Elina Rantanen

Lahden Taloilla halutaan tarjota asukkaille turvallisia ja laadukkaita asumiskokemuksia järkevään hintaan. Yhtenä strategisena tavoitteena on jatkaa asukaskokemuksen kehittämistyötä, mihin Lahden Talot pyrkii useilla eri kärkihankkeilla vuosien 2022–2025 aikana.