Panostamme asukkaidemme turvallisuuteen 

Hyvä varustautuminen ja ennakointi pitävät Lahden Talojen kodit turvallisina myös poikkeusolosuhteissa.

Poikkeuksellinen maailmantilanne, energiakriisi, voimakas inflaatio ja kustannusten nousu ovat vaikuttaneet viime vuonna myös Lahden Talojen asukkaiden elämään. Lahden Taloilla on jo pitkään tehty töitä turvallisen asumisen puolesta ja vallitsevissa olosuhteissa turvallisuuteen on panostettu entistä vahvemmin. Turvalliseen asumiseen kuuluu myös poikkeustilanteisiin varustautuminen. 


”Meillä on vuokranantajana iso vastuu asukkaidemme turvallisuudesta, varautumiskeinoista ja tietoisuuden lisäämisestä. Vastuu on korostunut viime aikojen poikkeuksellisissa olosuhteissa.”

Lahden Talojen isännöintipäällikkö Matti Koskinen


Lahden Talot kehittää kotiensa turvallisuutta jatkuvasti normaaleissakin olosuhteissa. Muun muassa hyvä riskienhallinta, suunnittelu, määräaikaistarkastukset, aktiivinen tiedottaminen ja turvallisuus- sekä poistumisharjoitukset kuuluvat yhtiön valmiussuunnitelmaan.  Viime vuosina Lahden Talot on uusinut kiinteistöjensä alueopasteita ja palokunnantauluja. Lisäksi turvallisuusohjeet ja pelastussuunnitelmat on siirretty digitaaliselle alustalle, jotta ne ovat yhä helpommin asukkaiden saatavilla. Lisäksi Lahden Talot kouluttaa vuosittain asukasaktiiveja väestönsuojanhoitajan ja turvallisuuspäällikön tehtäviin. Viime vuoden aikana Lahden Talot suoritti tarkastuksen myös väestönsuojiin ja varmisti, että niiden varustus vastaa asetettuja vaatimuksia.  Lahden Talot järjesti myös pelastusharjoituksia palvelutaloissaan yhdessä pelastusviranomaisten kanssa.

Lahden Taloilla on haluttu tehdä myös konkreettisia varautumistekoja. Kotien varustautumista poikkeusolosuhteisiin ja mahdollisiin sähkökatkoihin edesautettiin lahjoittamalla asukkaille paristoradioita. Radioita varattiin lahjoitettavaksi 2 000 asuntoon. Lahden Talot on myös pyrkinyt tiedottamaan asukkaitaan aktiivisesti, lisäämään riskitietoisuutta ja ohjeistamaan poikkeustilanteisiin varautumisessa. 

Osana ympäristövastuullista toimintaa ja energiakriisin myötä tarpeelliseksi osoittautuneita säästötoimia, Lahden Talot julkaisi verkkosivuillaan Vinkit MiniMoimiseen -kokonaisuuden. Sivustolle on kerätty helposti arkeen sovellettavia vinkkejä energian- ja vedenkulutuksen vähentämiseen sekä jätteidenlajitteluun. Vinkit ovat olleet erityisen ajankohtaisia energiakriisin vuoksi, mutta energian- ja vedenkulutuksen vähentäminen sekä jätteiden huolellinen lajittelu ovat myös normaaliolosuhteissa merkittäviä ympäristötekoja. 


Turvalliseen asumiseen kuuluu myös poikkeustilanteisiin varustautuminen

Poikkeusolosuhteet vaikuttivat viime vuonna merkittävästi myös Lahden Talojen palveluntuottajakumppanien toimintaan. Lahden Talot on pyrkinyt mahdollisuuksien mukaan auttamaan kumppaneitaan ja turvaamaan myös heidän liiketoimintansa jatkuvuutta.

– Kustannusten nousu vaikuttaa tietysti myös kumppaneihimme. Olemme halunneet olla joustavia niissä tilanteissa, kun se on ollut meille mahdollista, Koskinen toteaa. 

Yhä käynnissä oleva sotatilanne on pakottanut useat ukrainalaiset jättämään kotinsa ja etsimään turvapaikkaa. Lahden Talot on yhdessä muiden toimijoiden kanssa pyrkinyt auttamaan sotaa paenneita tarjoamalla asuntoja väliaikaisiksi kodeiksi. 

– Olemme pystyneet tarjoamaan asuntojamme etenkin perheiden käyttöön. Pyrimme tarjoamaan myös pysyviä koteja niille, jotka jäävät Suomeen pidemmäksi aikaa, kertoo Koskinen.