Olemme alueen tunnetuin asuntojen tarjoaja

Tunnettuustutkimuksen vastausten perusteella Lahden Talot on paitsi alueen tunnetuin, myös luotettavin ja turvallisin asuntojen tarjoaja. Tutkimuksen tuloksia on hyödynnetty myös yhtiön strategiatyössä ja brändin kehitystyössä.

Lahden Talot on vuonna 2021 teetetyn tunnettuustutkimuksen mukaan ylivoimaisesti alueen tunnetuin asuntojen tarjoaja. Yhteensä 53 prosenttia vastaajista nimesi Lahden Talot spontaanisti tunnettuna asuntojen tarjoajana ja näistä peräti 41 prosenttia mainitsi Lahden Talot ensimmäisenä mieleen tulevana alan toimijana. Tutkimukseen haastateltiin niin vuokra- kuin omistusasunnoissa asuvia henkilöitä – Lahden Talojen tunnettuus oli korkealla tasolla molemmissa taustaryhmissä.

53 % vastaajista
nimesi Lahden Talot spontaanisti tunnettuna asuntojen tarjoana.
41 % vastaajista
nimesi Lahden Talot ensimmäisenä mieleen tulevana alan toimijana.

Tunnettuustutkimuksen tuloksia on hyödynnetty myös yhtiön strategiatyössä ja brändin kehitystyössä. Lahden Talot ylsi tutkimuksen mielikuvaväittämissä alueen parhaaksi toimijaksi luotettavuuden, turvallisuuden, järkevänhintaisuuden, asuntojen sijainnin, edistyksellisten vuokra-asumispalveluiden ja helpon asioinnin kategorioissa.

– On hienoa huomata, että asiat, joita olemme kehittäneet ja joihin olemme panostaneet viimeisten vuosien ajan, nousevat myös yleistä mielipidettä mittaavassa tutkimuksessa esiin. Esimerkiksi asioinnin helppouteen ja vuokra-asumispalveluiden kehittämiseen keskitymme jatkossakin, vaikka olemme yleisen mielipiteen mukaan näilläkin mittareilla jo alueen paras toimija, sanoo Lahden Talojen markkinointipäällikkö Piia Jokiaho


Brändiviestit toistuvat tutkimusvastauksissa

Jokiaho iloitsee, että tutkimuksen mielikuvaväittämät olivat yhteneväisiä niiden asioiden kanssa, joista Lahden Talot on halunnut itse aktiivisesti viestiä. Lahden Taloilla brändiä kehitetään jatkuvasti – viime vuoden aikana brändi-ilmettä on raikastettu ja viestinnällisesti on pyritty luomaan erilaisia kohderyhmiä puhuttelevia sisältöjä. Poikkeuksellinen maailmantilanne on vaikuttanut myös Lahden Talojen markkinointiin ja viestintään, sillä turvallisuuteen ja vuokra-asumisen helppouteen liittyvät teemat ovat kiinnostaneet asunnon etsijöitä entistä enemmän. 

– Yhä useampi kokee vuokra-asumisen turvallisena vaihtoehtona niin taloudellisesti kuin asuntojen laadunkin suhteen. Meille on tärkeää tarjota asukkaillemme laadukkaita koteja, hyvällä sijainnilla ja järkevällä hinnalla ja tästä pyrimme myös aktiivisesti viestimään, Jokiaho kertoo.

Lahden Talot mittaa myös kuukausittain asukkaidensa tyytyväisyyttä NPS-mittauksella, jonka avulla saadaan selville, kuinka todennäköisesti asukkaat suosittelisivat Lahden Taloja tuttavilleen. Säännöllisellä mittaamisella Lahden Talot pystyy myös reagoimaan asukkaiden palautteisiin nopealla aikataululla.

”Lahden Talojen NPS-luku on kehittynyt positiivisesti vuodesta 2019 alkaen ja nousu jatkui myös viime vuonna.”

Lahden Talojen markkinointipäällikkö, Piia Jokiaho


– Olemme tehneet pitkäjänteistä ja systemaattista työtä asukaskokemuksen parantamiseksi. Mahdollisimman hyvien asumiskokemusten tuottaminen asukkaillemme on kaiken toimintamme keskiössä ja se on yksi tärkeä strateginen tavoite, johon pyrimme, Jokiaho toteaa.