Asukasdemokratia on meille tärkeää

Lahden Taloilla asukasdemokratiaa toteutettiin monelle tavalla vuonna 2022.

Lahden Talojen asukasdemokratiamallissa ylintä päätäntävaltaa työskentelyssä käyttää asukashallitus. Vuosi 2022 oli myös asukashallituksen vaalivuosi. Ensimmäistä kertaa asukkailla oli mahdollista äänestää maaliskuussa toteutetussa vaalissa myös sähköisesti. Perinteisesti vaaliuurnalla sai äänestää Lahden Palvelutorilla kauppakeskus Triossa. Lahden Talojen kiinteistömanageri Tia Koivusen mukaan vahvan tunnistautumisen avulla toteutettu sähköinen äänestys toimi hyvin. 

– Äänensä saivat antaa kaikki 18 vuotta täyttäneet Lahden Talojen asukkaat, kertoo Koivunen.

”Vuonna 2022 asukkailla oli ensi kertaa mahdollisuus äänestää uutta asukashallitusta myös sähköisesti.” 

Lahden Talojen kiinteistömanageri, Tia Koivunen


Maaliskuisella vaalilla valittiin uusi asukashallitus, joka aloitti työskentelynsä järjestäytymiskokouksella 4. toukokuuta. Asukashallitukseen valittiin yhdeksän jäsentä ja neljä varajäsentä. Puheenjohtajaksi valittiin Ari Hiltunen sekä varapuheenjohtajaksi Pirkko Vaittinen. Lisäksi kokouksiin osallistui yhdestä neljään yhtiön edustajaa. 

Lahden Asunnot Oy:n asukashallitus, kuvassa vasemmalta: Mikko Karekallas, Eero Nieminen, Hilkka Leppänen, Hannu Lahtinen, Pirkko Vaittinen, Edvard Perttilä ja Ari Hiltunen.

Päätöksiä asukashyvinvoinnin eteen

Asukashallitus on viime vuonna tehnyt tärkeää työtä asukkaiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden eteen. Lahden Talojen isännöintipäällikkö Matti Koskinen nostaa esille asukashallituksen merkittävän, asukasviihtyvyyteen ja yhteisöllisyyteen uudenlaisia mahdollisuuksia tuoneen päätöksen talojen kerhohuoneiden käytöstä.
 

”Asukashallitus teki vuonna 2022 tärkeitä päätöksiä asukkaiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden eteen: päätöksellä talojen kerhohuoneiden käytöstä on positiivisia vaikutuksia asukasviihtyvyyteen ja yhteisöllisyyteen.”

Lahden Talojen isännöintipäällikkö, Matti Koskinen


– Asukashallitus teki uuden linjauksen kerhohuoneiden käytöstä. Jatkossa kiinteistöjen kerhohuoneisiin voidaan myös yhtiön, eli vuokranantajan puolesta järjestää ohjelmaa ja toimintaa asukkaille. Näin saadaan kerhohuoneiden käyttöastetta kasvatettua ja lisättyä yhteisöllistä toimintaa asukkaille. Päätöksen myötä sellaisissakin taloissa, joissa ei ole esimerkiksi asukastoimikuntaa valittu, voidaan ruveta pyörittämään ohjattua aktiviteettia, esimerkiksi Yhdessä kotikulmilla -kerhoa, hän sanoo. 

Asukashallitus ja asukastoimikunnat pyörivät selkeällä rytmillä

Asukashallituksen vuosittaisessa työskentelyssä on selkeä rytmi: virallisia kokouksia on yhteensä neljä, joista kaksi syys- ja kaksi kevätkaudella. Vuonna 2022 järjestettiin lisäksi toukokuussa sekä asukashallituksen että asukastoimikuntien koulutuspäivä ja syyskuussa budjettitori sekä näiden lisäksi vapaamuotoisempia tilaisuuksia. 

– Asukashallitus kävi myös tutustumassa Lahden Talojen uudisrakennus- ja perusparannuskohteisiin Jaksonkadulla, Svinhufvudinkadulla sekä Metsolankadulla, Koivunen kertoo. 

Asukashallituksella on kolme omaa toimikuntaa: liikunta- ja virkistystoimikunta, ympäristötoimikunta sekä viime vuonna uutena perustettu viestintätoimikunta. Kiinteistöillä on omat asukastoimikuntansa ja vuosittain jokaisessa kiinteistöissä järjestetään asukaskokous, jossa valitaan asukastoimikunta tai luottamushenkilö sekä ehdokas tai ehdokkaat Lahden Asunnot Oy:n hallitukseen.

– Asukkaiden kehitysideat kulkevat pääasiassa toimikuntien kautta. Varsinkin asukashallituksen alaisiin toimikuntiin hakeutuu aktiivisia ihmisiä, joilla on halu kehittää yhtiötason toimintaa. Esimerkiksi liikunta- ja virkistystoimikunnan jäsenillä ovat niihin liittyvät asiat lähellä sydäntä, Koskinen sanoo.Kumpukadun asukastoimikunta palkittiin

Vuonna 2022 palkittiin vuoden 2021 asukastoimikunta. Palkinnon sai Kumpukatu 2, 4 -kiinteistön asukastoimikunta. Palkittu asukastoimikunta on edistänyt asumisviihtyvyyttä ja luonut yhteisöllisyyttä, toiminut aktiivisesti ja rakentavasti yhdessä asukkaiden kanssa sekä aktiivisesti ja rakentavasti yhteistyössä Lahden Talojen kanssa.